Loonbelasting

juli 26, 2023

Concurrentiebeding; mag dat nu wel of niet in een arbeidsovereenkomst?

Ben jij ook benieuwd of een beding wel of niet in een arbeidsovereenkomst mag staan? Hier zijn een paar belangrijke punten waar je op moet letten!

1️⃣ Wetgeving: Volgens de Nederlandse wet is het mogelijk om een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst op te nemen. Het moet echter wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

2️⃣ Schriftelijkheid: Een concurrentiebeding moet altijd schriftelijk worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Mondelinge afspraken gelden niet als rechtsgeldig. Zorg er dus voor dat je het bij de start van je nieuwe baan zwart op wit hebt staan!

3️⃣ Redelijkheid: Het concurrentiebeding mag de werknemer niet onredelijk beperken in zijn of haar mogelijkheden om ander werk te vinden na het beindëigen van de arbeidsovereenkomst. Een legitiem belang van de werkgever moet aanwezig zijn.

4️⃣ Termijn: Het concurrentiebeding kan ook beperkt worden in tijd of geografische reikwijdte. Dit moet redelijk zijn en evenredig met de functie en branche waarin je werkzaam bent.

5️⃣ Er mag geen concurrentiebeding in een tijdelijk contract staan. Er is één uitzondering: als de werkgever kan aantonen dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, dan mag er wel een concurrentiebeding in het contract staan.

6️⃣ Er kan ook een relatiebeding in het contract staan. Je werknemer mag dan geen contact opnemen met de klanten van de werkgever.

7️⃣ Je mag niet zomaar informatie van je werkgever of klanten doorgeven aan een ander. Om ervoor te zorgen dat je dat niet doet, kan er een geheimhoudingsbeding in het contract gezet worden.

Let op! Een onredelijk concurrentiebeding kan door de rechter ongeldig verklaard worden. Zorg er dus voor dat je goed op de hoogte bent van je rechten en plichten!